Rekonštrukcia rodinného domu, Malá Ida 2012

Starý stav - foto

 

 
 
Nový stav - projektová dokumentácia