Rekonštrukcie, adaptácia, nadstavby, prístavby

Ak máte nehnuteľnosť, ktorú chcete zveľadiť, opraviť resp. ju zmodernizovať sme tu práve pre Vás. Každá rekonštrukcia je ojedinelá, jedinečná a zároveň náročná. Samotnému architektonickému návrhu predchádza prieskum existujúceho objektu, jeho presné zameranie a pochopenie logiky a estetiky stavby. Následne je možné, podľa získaných podkladov, pristúpiť k navrhovaniu variánt riešenia. Pri návrhu sa snažíme čo najviac vyhovieť Vašim požiadavkám a predstavám. Individuálny prístup je zárukou toho, že konečný výsledok bude presne podľa Vašich predstáv. Rekonštrucie, adaptácie, nadstavby, prístavby, na to všetko Vám vyhotovíme projektovú dokumentáciu vo všetkých požadovaných stupňoch, vrátane všetkých požadovaných profesií. Či už sa jedná o prestavby rodinných domov, rekreačných chát alebo o objemovo rozsiahlejšie stavby akými sú obchodné prevádzky, administratívne priestory a pod. to všetko pre nás znamená výzvu ktorú radi príjmeme s cielom podielať sa na prinavrátení života existujúcim stavbám.

Vypracujeme pre Vás projektovú dokumentáciu šitú na mieru podľa Vaších predstáv a požiadaviek s ohľadom na možnosti rekonštruovanej stavby.